Skip to content
Kommunalt samarbejde

Inspirationskatalog til den kommunale indsats for investeringsfremme

Dette katalog søger at samle erfaringer med investeringsfremme i en overordnet rammestruktur.
For mange kommuner vil være kendt stof og kataloget er derfor i særdeleshed tænkt som inspiration til de kommuner, der endnu er i de tidlige stadier af investeringsfremmesamarbejdet.

Det er ambitionen, at redskabet og et tættere samarbejde mellem kommuner og Invest in Denmark vil styrke den danske investeringsfremmeindsats yderligere.